אורית -עוזרת לתלמידים שקשה להם

כניסה למערכת הניהול

Quote

אנחנו נוטים לשפוט הצלחה על פי גובה המשכורת וגודל המכונית במקום
לאמוד אותה על פי איכות השירות ויחסי האנוש שלנו

~ מרטין לותר קינג ~
Next